Recente Artikelen

Copyright

© Copyright: www.Austinclub.nl 2006-2012  

Austinclub.nl alsmede de auteurs, webmaster en Austin A30-A35 Eigenaren Club kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel ondervonden schade voortvloeiende uit fouten en/of onvolledigheden in de inhoud van Austinclub.nl. Het bijwonen en/of het actief deelnemen aan de op Austinclub.nl gepubliceerde evenementen zijn geheel voor eigen risico.Claims betreffende schade veroorzaakt door het gebruik van informatie van deze site (inclusief onvolledige of onjuiste informatie) zullen daarom verworpen worden.

Delen van Austinclub.nl of de volledige site kunnen zonder aankondiging worden uitgebreid, veranderd of gedeeltelijk of volledig geschrapt worden door de auteurs. Dit is geen commerciële site, het doel van Austinclub.nl is de Austin A30 en A35 te registreren en in stand te houden.

Austinclub.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites die vanaf Austinclub.nl worden gelinkt of verwezen. Adverteerders zijn zelf verantwoordelijk voor de door hun opgegeven tekst, foto's logo's en dergelijke en vrijwaart Austinclub.nl tegen alle vorderingen die zouden kunnen voortvloeien uit de schending van rechten van derden met betrekking tot merken, octrooien, handelsmodellen, autreursrechten of elk ander recht dat de derde zou kunnen doen gelden. Verder is Austinclub.nl niet aansprakelijk voor de berichten en advertenties die in het forum te vinden zijn. De adviezen en tips die in het forum van deze website staan, zijn slechts de persoonlijke opinies van diegene die de berichten geplaatst hebben.

Austinclub.nl heeft getracht zich bij de publicatie van deze site aan de normale copyright regels te houden. Neem contact met ons op als u denkt dat er desondanks toch beschermd materiaal op staat. Verder geldt het auteursrecht voor al het materiaal op Austinclub.nl. Kopiëren of gebruik van plaatjes, foto´s of tekst in papieren of digitale vorm is niet toegestaan zonder de toestemming van Austinclub.nl.

Persoonlijke informatie van bezoekers van Austinclub.nl, zal nooit aan derden worden verkocht of worden gegeven. Het invullen van persoonlijke gegevens (e-mail adres, n.a.w. gegevens, etc.) zal altijd op vrijwillige basis plaats vinden.

Meer informatie nodig?

Austinclub.nl is altijd bereid uw vragen over de club te beantwoorden. En wilt u iets gebruiken van deze site, neem dan a.u.b. contact op met Austinclub.nl.